Välkommen till Smart Innovation Sweden!

Smart Innovation Sweden AB affärsidé är att designa, utveckla och producera en miljövänlig ersättare för kreosotimpregnerade trästolpar, vilka används för elkraft- och telekommunikationsöverföring och kallas SmartPole®Det unika med SmartPole® är dess låga behov av energi vid tillverkning jämfört med stolpar producerade i andra material. Utöver detta så är läckage av eventuella skadliga substanser till omgivningen mycket begränsad genom sin natur och livslängd. Trots dessa goda egenskaper är SmartPole® "Life Cycle Cost" lägre än med nuvarande kreosot impregnerade trästolpar, sparar både energi, miljön och kostnader.

Nästa generation av SmartPole® kommer att vara förberedd för produkter ingående i Smart Grid konceptet.

Utvecklingen av SmartPole® startade med frågan om vi kunde konstruera en stolpe som var billig, enkel, miljövänlig med låga underhållskostnader för utvecklingsländer med stora behov av elektrifiering. Inom ramen för detta arbete upptäckte vi att EU arbetade för att förbjuda kreosot som impregneringsmedel p g a dess negativa egenskaper för hälsa och miljö. Därför valde vi att utveckla SmartPole® med en kombination av högpresterande betong och basalt fiber armering. Båda materialen har enastående miljöegenskaper och en mycket lång livslängd - över 100 år - jämfört med andra material. Dessutom har det visat sig att energibehovet vid tillverkning av SmartPole® är signifikant lägre än för många andra material.

Energimyndigheten har valt att stödja vårt projekt och den fortsatta utvecklingen och tester av SmartPole®.

Vår marknad är företag som äger elektriska och telekommunikations nät samt leverantörer av elenergi. Den svenska marknaden ser vi som vår pilot- och utvecklingsmarknad.

Smart Innovation räknar med att tester i full skala av SmartPole® genomförs under 2014 och i början på 2015. Under tiden utvecklas produktionsutrustning samt genomförs investeringar i fabrik och anläggningar.