Energimyndigheten beviljar Smart Innovation stöd

Publicerad: 2014-04-03
 

Energimyndigheten har beviljat Smart Innovation ett villkorslån för utveckling och test av SmartPole med bl a följande motivering;

"Smart Innovation Sweden AB utvecklar en ny typ av kraftledningsstolpe som tillverkas av en kombination av högpresterande betong och basaltfiber armering. Den nya stolpen kallas för SmartPole kan tillverkas på ett väsentligt mindre energikrävande och mer miljövänligt sätt, samt en har en mindre miljöbelastning under sin livslängd i jämförelse med samtliga kommersiella lösningar på marknaden idag. Dessutom har stolpen den den lägsta livscykelkostnaden (total kostnad för nätägaren) då den har en lång livslängd, låga underhållskostnader och är helt återvinningsbar."

"I detta projekt..."

Läs mer på www.energimyndigheten.se

 


Nyheter