Om Smart Innovation Sweden AB

Utmaningar som drivkraft

Smart Innovation startade som ett projekt där utmaningen låg i att skapa en långsiktigt hållbar och miljövänlig elkraftstolpe för utvecklingsländer.Dessa har behov av elektrisk infrastruktur till ett lägre pris än vad som idag är fallet. Genom arbetet att designa och utveckla projektet kunde det konstateras att vi i Sverige stod inför en liknande utmaning - förslag om förbud att använda kreosot som träimpregneringsmedel från 2018. Vi kunde konstatera att den materialkombination som valts för utvecklingsländerna även var användbar för svenska förhållanden. 

Vilka är vi?

Vi som arbetar i Smart Innovation har olika bakgrund med erfarenhet både från näringsliv och offentlig förvaltning samt erfarenhet av att utveckla och införa nya produkter och tjänster nationellt och internationellt. Många marknader är sedan länge mogna och har därmed utvecklat väl fungerande modeller och standards. Samtidigt som detta underlättar verksamheten så begränsas viljan att förändra, varför nya idéer och material har svårt att inledningsvis få genomslag. 

Med vår omfattande erfarenhet och de arbetsuppgifter vi haft vet vi att det krävs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att nå framgång med nya material, produkter och tjänster. 

Vad gör vi?

Smart Innovation Sweden AB utvecklar design och funktion för SmartPole®. SmartPole® kommer att utvecklas till en produktserie med olika funktion och innehåll. Den första serien SmartPole® kommer endast bära el- och teleledningar. Kommande generationer av SmartPole® kommer att utvecklas så den fulla potentialen i konstruktionen tillvaratas och olika samarbetspartners produkter kan användas inom ramen för konceptet.