Våra tjänster och produkter

Smart Innovation erbjuder SmartPole®

SmartPole® är den miljövänliga ersättaren för kreosotimpregnerade trästolpar. SmartPole® består av en kombination av högpresterande betong och basaltfiber armering. Basaltfiber är en stenfiber vilken  tillverkas av bergarten basalt och som lämpar sig mycket bra som armering i betong eftersom basalt bl a tål hög alkalitet. Kombinationen av materialen ger SmartPole® unika egenskaper som t ex miljövänlighet, mycket låg energiförbrukning vid tillverkning, lång livslängd - över 100 år, m m. Utöver detta leder inte basaltfiber elektricitet och rostar inte vilket lämpar sig mycket väl tillsammans med elektricitet.

SmartPole® serieversion kommer att tillverkas i längder från 8 meter upp till 15 meter. 

SmartPole® utrustning

Smart Innovation har i samarbete med SAB Elteknik utvecklat EBR-utrustning till SmartPole® där säkerhets- och klätterutrustning är framtagen och testad. Utöver detta är SmartPole® så konstruerad att EBR-utrustning i övrigt passar. Med SmartPole® kan utrustningen anpassas till en dimension vilket innebär att logistiken kring EBR-utrustningen avsevärt reduceras. Härigenom förenklas uppsättningen och viss utrustning kan skyddas gentemot stöld och sabotage genom att placeras inuti SmartPole®. Ett sådant exempel är att jordledningen i koppar kan dras på insidan istället för på utsidan. Därigenom döljs jordledningen.