Smart Innovation arbetar för bättre miljö

En av Smart Innovation Sweden AB drivkrafter är att försöka påverka vår miljö i positiv riktning genom att konsekvent använda material som både sparar energi och som minskar växthusgasutsläppen. Genom detta hoppas vi att fler och fler kommer att använda sig av vår produkt SmartPole®. Många lever i den uppfattningen att miljövänligt är dyrt och komplext. Med SmartPole® är det precis tvärtom - att använda SmartPole® minskar kostnaderna i mer än 100 år.

Hur förbättrar Smart Innovation Sweden AB vår miljö?

Smart Innovation Sweden AB har genom sitt utvecklingsarbete tagit fram en materialkombination bestående av högpresterande betong och basaltfiber armering. Kombinationen har visat sig uppfylla högt ställda krav på hög hållfasthet och har mycket goda miljöegenskaper.

Vi använder oss av en betong med högre tryckhållfasthet. Den medger tunnare konstruktioner och därmed minskar mängden cement. Cement är den stora boven som i huvudsak avger koldioxiden i betong. Än tydligare blir det om vi jämför med stålarmering. För att undvika att stålet rostar, lägger vi till täckskikt för att skydda stålet - som ger tjocka konstruktioner med hög vikt och därmed emitterar ännu mer koldioxid i atmosfären. Det beror på att täckskickten av betong behöver mer cement. Med tunga konstruktioner behöver vi dessutom fler transporter vilket ger ytterligare ökning av koldioxid utsläppen.

Kombinerar vi istället högpresterande betong med basaltfiber armering kan vi åstadkomma mycket tunna och starka konstruktioner. Basaltfibern rostar inte, varför inga täckskikt behövs. Tunnare konstruktioner ger lägre vikt, lägre vikt medför fler enheter per transport - vilket ger lägre koldioxid utsläpp jämfört med mostvarande stålarmerad konstruktion. 

Jämför vi sedan energibehoven för att tillverka stål respektive basaltfiber behöver basaltfibern ungefär en tredjedel så mycket energi som motsvarande mängd stål d v s mindre växthusgasutsläpp.