Smart Innovation problemlösningsmodell innehåller flera steg där informationen utvärderas och förs vidare genom de olika stegen. Modellen bygger i huvudsak på följande steg;

1. Analys av problemet och/eller uppgiften d v s ta reda på vad som ska göras och låta problemägaren bekräfta att du har uppfattat uppgiften rätt. Av analysen kan viktiga fakta säkerställas och användas för olika ändamål som t ex genomföra beställningar, etc.

2. Gå igenom de olika utgångsvärden som existerar som t ex hur ser marknaden ut, kunder var de finns, hur många som finns, vad de är intresserade av etc.

3. Genomför en analys av vad konkurrenterna gör. Utgå från att beskriva vad som är sannolikt, troligt och vad som är farligast för dig själv. Dra slutsatser om konkurrentes styrkor och svagheter.

4. Gå igenom dina olika möjligheter på samma sätt som för konkurrenten. Beskriv dina styrkor och svagheter samt dra slutsatser.

5. Beskriv dina förslag till lösning på problemet/uppgiften - kom ihåg att de ska lösa problemet/uppgiften. Utveckla dina urvalskriterier från stegen ovanför.

6. Utvärdera dina förslag mot dina urvalskriterier och välj lösning.

 På så sätt vet du senare varför du valde just den lösningen på problemet och kan analysera utfallet. Den analysen kan visa på vilka förändringar du behöver göra för att uppnå dina mål i affärsplanen. 


<< Tillbaka