Vi är några stycken personer som tar växthusgas utsläppen på största allvar och vill skapa långsiktigt hållbara lösningar vilka avsevärt reducerar dessa utsläpp idag och inte i morgon. Under våra olika karriärer har vi sett olika lösningar på detta var och en för sig. För fyra år sedan började vi tänka på hur vore det att kombinera dessa teknologier med varandra för att kunna reducera växthusgaserna ännu mer och omvandla dessa idéer till användbara produkter. SmartPole är den första produkten som uppfyller dessa förväntningar.

Vi befinner oss nu så långt fram att SmartPole kommer att testas i verkliga förhållanden i elnätet i Sverige under 2014.

 


<< Tillbaka